Què és la sanitat vegetal?

Les plantes, les algues i altres organismes fotosintètics són la font de l’oxigen que respirem i, en última instància, de tots els aliments que mengem. A més de ser un element clau per protegir de la biodiversitat i els ecosistemes, les plantes duen a terme un paper crucial en el benestar de les persones i en el desenvolupament econòmic, sent no només font d’aliment, sinó també de teixits, materials, energia i fàrmacs. Per tant, mantenir la bona salut de les plantes no només és important, sinó essencial. Donada la seva rellevància global, les Nacions Unides han declarat el 2020 Any Internacional de la Sanitat Vegetal (AISV), una oportunitat única per a sensibilitzar sobre com protegir les plantes és protegir la vida, assegurar el nostre futur.

A quines amenaces s’enfronta la sanitat vegetal?

Aconseguir plantes sanes resulta un repte per diferents motius. D’una banda, el comerç i la circulació de mercaderies i persones afavoreixen la introducció i la propagació de malalties i plagues dels vegetals, que anualment destrueixen fins un 40% dels cultius alimentaris. Això deixa milions de persones sense aliments suficients i afecta negativament l’agricultura, que constitueix la font d’ingressos principal de les comunitats rurals en desenvolupament. Més enllà del camp, virus, bacteris i fongs també causen pèrdues importants durant el transport i l’emmagatzematge dels vegetals, fins i tot en mans del consumidor, i en alguns casos poden contaminar-los amb toxines perjudicials per la salut.

D’altra banda, el canvi climàtic i les accions humanes han alterat els ecosistemes, reduint la qualitat, quantitat i rendiment dels cultius. L’augment de les temperatures està agreujant l’escassetat d’aigua i canviant la relació entre plagues i plantes, cosa que pot portar a l’aparició de noves malalties, a més d’empitjorar les actuals. A aquests problemes s’hi ha d’afegir el fet que, a dia d’avui, existeixen pocs plaguicides eficaços i segurs, el rendiment dels quals és cada cop menor a causa del desenvolupament de resistències per part dels patògens.

Plantes per a un desenvolupament sostenible

En un context de canvi climàtic, plagues i malalties, l’agricultura s’enfronta a un repte sense precedents: seguir augmentant la producció per tal d’alimentar una població en ràpid creixement, sense incrementar la superfície cultivada i disminuint l’ús d’aigua i l’impacte ambiental. L’assoliment d’aquesta considerable fita forma part dels Objectius de Desenvolupament Sostenible declarats per l’Organització de les Nacions Unides, un pla global per eradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat de les persones.

Les plantes constitueixen el 80% dels aliments que mengem i estableixen complexes relacions amb els organismes que integrem els ecosistemes, de manera que les polítiques i accions per promoure la sanitat vegetal són fonamentals per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible, en particular aquells destinats a eliminar la fam i la malnutrició, reduir la pobresa, protegir el medi ambient i estimular el desenvolupament econòmic.


La investigació i la innovació com a resposta

Un dels missatges clau de l’Any Internacional de la Sanitat Vegetal és «invertir en el desenvolupament de la capacitat, la investigació i la divulgació de la sanitat vegetal», i aquesta qüestió ens toca de prop. Des del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG), situat a Cerdanyola del Vallès (Barcelona), treballem per abordar els desafiaments de la sanitat vegetal i trobar solucions que permetin garantir una alimentació segura i de qualitat per a tota la població.

L’edició d’enguany de la Setmana de la Ciència, del 14 al 29 de novembre, té l’Any Internacional de la Sanitat Vegetal com un dels eixos centrals, i volem aprofitar aquesta oportunitat per explicar-vos de primera mà alguns exemples recents dels descobriments i aplicacions que els nostres investigadors i investigadores estan desenvolupant per fer front a aquests reptes agrícoles i mediambientals: pràctiques i tecnologies innovadores, segures i respectuoses per lluitar contra l’efecte devastador de les plagues!

En aquest web hi trobaràs vídeos i exemples senzills exposant com des del CRAG contribuïm a la millora de la sanitat vegetal investigant noves estratègies que van des de plantes que produeixen compostos contra els fongs fins a varietats resistents a malalties. Els nostres científics i científiques t’expliquen en primera persona les seves últimes troballes en pomera, presseguer, perera, arròs, meló, tomàquet, arabidopsis…