La Sanitat Vegetal al CRAG

Amb motiu de l’Any Internacional de la Sanitat Vegetal, us expliquem què és, com ens afecta i què podem fer per millorar-la.

Què és la sanitat vegetal?

Les plantes, les algues i altres organismes fotosintètics són la font de l’oxigen que respirem i, en última instància, de tots els aliments que mengem. A més de ser un element clau per protegir la biodiversitat i els ecosistemes, les plantes duen a terme un paper crucial en el benestar de les persones i en el desenvolupament econòmic, sent no només font d’aliment, sinó també de teixits, materials, energia i fàrmacs. Per tant, mantenir la bona salut de les plantes no només és important, sinó essencial. Donada la seva rellevància global, les Nacions Unides han declarat el 2020 Any Internacional de la Sanitat Vegetal (AISV), una oportunitat única per a sensibilitzar sobre com protegir les plantes és protegir la vida, assegurar el nostre futur.

Com hi contribuïm?

Des del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG), situat a Cerdanyola del Vallès (Barcelona), treballem per abordar els desafiaments de la sanitat vegetal i trobar solucions que permetin garantir una alimentació segura i de qualitat per a tota la població. Volem explicar-vos de primera mà alguns exemples recents de descobriments i aplicacions que els nostres investigadors i investigadores estan desenvolupant per afrontar els reptes agrícoles i mediambientals del segle XXI: pràctiques i tecnologies innovadores, segures i respectuoses amb el medi ambient per lluitar contra l’efecte devastador de les plagues!

Any Internacional de la Sanitat Vegetal

Protegir les plantes, protegir la vida.

Membres del Consorci CRAG:

El CRAG és membre de:

Projecte de divulgació finançat per: